Wednesday May 30th, 2012

Fresh Music For Rotten Vegetables — EEII ’12

Experimental Electronics Interventions / Eksperimentalne elektronske intervencije

30.05.2012. srijeda / Wedensday – 03.06.2012. nedjelja / Sunday

Dr. Ivana Novaka 38. Čakovec, Croatia. Autonomni centar – ACT.

http://osm.org/go/0Ivd6gcrm

Autonomni centar, ACT i Urbana kultura i edukacija, UKE

u partnerstvu / in partnership with

KIBLA iz Maribora, ONEJ – društvo prekmurske pobude iz Murske Sobote i Udruga mladih V.U.K. iz Varaždina.

EEII’12 i ove godine omogućuje kreativnim ljudima da surađuju i druže se putem eksperimentiranja sa interaktivnim, zvukovnim i video radovima. EEII se fokusira na kreativan proces više nego na sam rad te tako daje mogućnost za nove inovacije i nenadane eksperimente.

EEII’12 će između ostalog prezentirati FM radio predajnik koji se pogoni energijom iz krumpira, grijalicama koje za svoju energiju koriste vodu, električne ptičice koje se pokreču solarnom jogom, orkestar povrča…

EEII’12 once again creates space for collaboration and company while experimenting with interactive, sound and video works. EEII’s focusing more on creative process than on final work itself, giving more room to innovative concepts and unexpected experiments.

EEII’12 among other projects will present FM radio transmitter that work on potato energy, heating system using water as its energy source, electrical birds running on solar yoga, singing vegetables…

Green Painting

http://vimeo.com/26580518