Tuesday June 6th, 2017

The Singing Giraffe @ Cirkulacija2

//english below
Karl Heinz Jeron
Nekdo je nekaj naredil, potem so prišli ljudje
Somebody Did Something Then The People Came

Absurdna predstava s pojočo žirafo in socialnimi mediji. Žirafa prepeva komentarje s socialnih medijev, kar nakazuje na vlogo, ki jo imajo socialni mediji kot twitter, Facebook, Google & Co. pri konstrukciji
osebnostnih identitet uporabnikov. Pri tem žirafa uporabi le komentarje označene z #me. Izvedba je torej prisluškovanje socialnim medijem.
Natisnjene QR kode so povezave do zvočnih datotek, ki jih med izvedbo lahko predvajajo obiskovalci na svojih pametnih telefonih.
Razpeta med individuacijo in integracijo skuša žirafa nerodno pobegniti, vendar se zatakne.

Karl Heinz Jeron (DE/ Berlin) je umetnik, ki se inteligence loteva inteligentno in humorno. Inteligenca je del procesov / mehanizmov – tako strojnih kot bioloških. Karl Heinz zna prisluhniti zvoku rastlinskih procesov razkrajanja (Fresh Music For Rotten Vegetables; 2011).
Tokrat zajema iz človeške dinamike socialnih medijev. Njegovi pristopi so na videz vedno enostavni, vendar izhajajo iz opazovanja naprav in mehanizmov – humorni del pa je namenjen loveškim zablodam o “človeku podobnem robotu”. Žirafa postane človek.

//english
Karl Heinz Jeron – Somebody Did Something Then The People Came
An absurd enactment with a singing wooden giraffe and social media content.

The giraffe sings comments from social network platforms, hinting at the role of the comment-function on Twitter, Facebook, Google & Co. in identity construction. Only comments tagged with #me have been used. This enactment is a taphole in social media.

Printed QR codes link to sound files to be played back by the audience.

Torn between individuation and integration the giraffe tries to escape in an awkward way, but gets stuck.

Producer: Karl Heinz Jeron
audio/visual sound, color